Breaking News
 |  | 

Inne tematy

Zaburzenia osobowości psychoterapia schematu działa

img-responsive

Psychoterapia schematu jest stosunkowo młodym sposobem radzenia sobie z problemami emocjonalnymi i psychologicznym. Stosowana jest wówczas, kiedy jednostka zauważa u siebie powtarzające się mechanizmy działania. Nie prowadzą one jednak do jej rozwoju czy poczucia komfortu, ale raczej powielają mechanizmy postępowania, które w najlepszym przypadku donikąd nie prowadzą. W ten sposób leczone są także zaburzenia osobowości psychoterapia schematu także działa w takich wypadkach. Dlaczego? Otóż przechodząc przez jej kolejne etapy, pacjent najpierw uświadamiania sobie źródło swoich problemów, następnie identyfikuje mechanizmy działania, by ostatecznie podjąć się pracy nad ich zmianą.

Przy okazji omawiania tego konkretnego rodzaju terapii, często przywoływane są problemy w budowaniu zdrowego związku z odpowiednimi partnerami. To wyzwanie zwłaszcza dla osób, które w dzieciństwie doświadczyły deficytów emocjonalnych ze strony rodziców i innych ważnych opiekunów. W dorosłym życiu próbują one zrekompensować sobie te braki, wybierają jednak na ogół osoby niedostępne i trudne.

zaburzenia-osobowosci-psychoterapia-schematu-dziala

ABOUT THE AUTHOR