Breaking News
 |  | 

Inne tematy

CO MOŻE OPERATOR

img-responsive

Operator może śledzić większość procesów tylko za pośrednictwem urządzeń, zwiększających możliwości jego analizatorów wzrokowych, słuchowych, dotyko­wych lub kinestetycznych. Człowiek nie potrafi prze­cież bezpośrednio, bez pomocy urządzeń pomiarowych określić szybkości obrotów silnika, wysokości ciśnie­nia powietrza, prędkości ruchu lub temperatury pły­nów. Optymalizacja jakości informacji wzrokowych jako najistotniejszych w układzie człowiek-maszyna, ma szczególne znaczenie i była wnikliwie badana przez psychologię inżynieryjną. Analiza różnych urządzeń sygnalizacyjnych wskazała, jakie urządzenia zapewniają najmniejszą liczbę błędów w pracy. Badania nad do­kładnością odczytu wartości liczbowych na skalach różnego typu, gdzie uwzględniono podziałki liniowe pionowe i poziome, półokrągłe i okrągłe oraz okien­kowe — wskazały najodpowiedniejsze ich rodzaje.

co-moze-operator

ABOUT THE AUTHOR