Breaking News
 |  | 

Inne tematy

LICZNE WSKAZANIA

img-responsive

Objawy te ustępowały po opuszczeniu poko­ju. Powołując się na opracowania naukowe uzasadnia­jące psychologicznie wpływ barwy na samopoczucie człowieka, zażądali przemalowania ścian. Rzeczywiście po pomalowaniu pomieszczenia na słonecznokremową barwę, poprzednio odczuwane objawy nie występo­wały. Tak więc pozornie obojętna barwa ścian może być obciążeniem psychicznym. Mimo licznych wskazań praktycznych, jakie wynika­ją z badań nad zastosowaniem barw do stwarzania od­powiedniego klimatu psychologicznego, nie zawsze wy­korzystuje się te wskazówki w miejscu pracy, na sta­nowiskach roboczych, w pomieszczeniach przeznaczo­nych do wypoczynku. Obszerną wiedzę o barwach za­wiera książka Zeugnera pt. „Barwa i człowiek” (1965).

liczne-wskazania

ABOUT THE AUTHOR