Breaking News
 |  | 

Inne tematy

TREŚĆ NAUKI

img-responsive

Obejmuje ona swą treścią nauki o barwach i ich prak­tyczne zastosowanie. Autor wykazruje, że barwy biorą udział w wywoływaniu emocji, są powodem napięć lub odprężenia, apatii lub poczucia energii, wesołości lub przygnębienia. Działalność w kierunku przystosowania stanowiska roboczego do potrzeb człowieka powinna uwzględniać pełniej również barwy jako ważny czyn­nik dobrego samopoczucia pracownika.Innym istotnym elementem dostosowania warunków pracy do potrzeb człowieka jest właściwe projek­towanie stosunków przestrzennych na stanowisku roboczym. Struktura przestrzenna miejsca- pracy to również potencjalne źródło obciążenia pracow­nika. Współczesna technika pracy produkcyjnej, jej warunki i organizacja zmniejszają dziś znacznie-pracę dynamiczną, a zwiększają pracę statyczną, która wy­maga innych norm powierzchni pracy, innego rozmieszczenia obsługiwanych urządzeń, innych kształtów sie­dzenia.

tresc-nauki

ABOUT THE AUTHOR