Breaking News
 |  | 

Inne tematy

STATECZNA PRACA

img-responsive

  Statyczna praca utrudnia również szybkie wyrównywanie nie­korzystnych zmian występujących w jej toku w ko­mórkach i ośrodkach nerwowych z nimi związanych.Różne definicje pracy, a szczególnie definicje prak- seologiczne, to znaczy rozpatrujące pracę z punktu wi­dzenia celowego i sprawnego działania, obejmują trzy podstawowe wymogi, a mianowicie: użyteczność pracy, jej wydajność obejmującą zarówno ilość jak też jakość, oraz efektywność przy najmniejszym wysiłku. Jednak Tadeusz Kotarbiński, nasz czołowy prakseolog, w „Trak­tacie o dobrej robocie” podkreśla warunek występowa­nia trudności, jako niezbędny w procesie pracy. Pisze on: „Praca — to wszelki splot czynów mających cha­rakter pokonywania trudności dla uczynienia zadość potrzebom istotnym”.

stateczna-praca

ABOUT THE AUTHOR