Breaking News
 |  | 

Inne tematy

WRACAJĄC DO ZAGADNIENIA

img-responsive

Wracając do zagadnienia obciążeń związanych ze sta­nowiskiem pracy trzeba stwierdzić, że struktura prze­strzenna tego stanowiska jest często niedostosowana do charakterystyki antropometrycznej człowieka. Wywo­łuje to szybkie powstawanie zmęczenia, wynikające z przeciążenia niektórych organów zmysłowych lub mięśni. O tym, że źródłem złego samopoczucia, nieza­dowolenia lub irytacji może być zbyt wysoki pulpit sterowniczy, brak odpowiedniego miejsca na kolana lub stopy pod maszyną albo zbyt niskie krzesło przy zbyt wysokim biurku — każdy wie z własnego do­świadczenia. Innym czynnikiem obciążającym psychicznie pra­cownika jest przestrzeń otaczająca go w miejscu pracy.

wracajac-do-zagadnienia

ABOUT THE AUTHOR