Breaking News
 |  | 

Inne tematy

TRUDNOŚĆ PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW

img-responsive

Trudność pełnienia obowiązków przekraczają­cych możliwości psychiczne człowieka prowadzić może do wzrostu przeciążenia i w jego efekcie do zaburzeń psychicznych. Obciążenia psychiczne spowodowane pracą mogą wynikać również z niewłaściwej postawy człowieka, np. niechęci do zmian, do modyfikacji prze­biegu pracy, do stosowania nowoczesnych metod lub technologii. Wielokrotnie już konserwatyzm myślowy był przeszkodą w próbach wprowadzania innowacji w zakładzie pracy, mimo że stare formy organizacji lub metody pracy wymagały większego wysiłku fizycznego i umysłowego, były mniej ekonomiczne, bo mniej wy­dajne.

trudnosc-pelnienia-obowiazkow

ABOUT THE AUTHOR