Breaking News
 |  | 

Inne tematy

UKŁAD CZŁOWIEK – MASZYNA

img-responsive

Postęp techniczny ułatwia życie w określonym zakresie, ale równocześnie stawia wyższe wymagania, czyni pracę bardziej skomplikowa­ną i odpowiedzialną.Ważne zadania, jakie spełnia człowiek współczesny, narzucają mu nowe wymagania i nowe obciążenia. Źródła tych wymagań i obciążeń wyjaśnia B. Sucho­dolski (1967) w następujących słowach: „Automatyza­cja nie oznacza wcale, iż maszyny będą wszystko robić same i że ludziom pozostanie tylko nieabsorbujący spa­cer wokół tablic kontrolnych. Automatyzacja oznacza, iż umysł człowiekapowołanego do takiej kontroli pra­cy musi być doskonale przygotowany i musi działać niezwykle czujnie i inteligentnie. Jak wszędzie w roz­woju cywilizacji, tak i tutaj obowiązuje zasada, iż lu­dzie muszą się dźwigać na poziom swych dzieł, muszą rosnąć wraz z nimi, muszą rosnąć prędzej niż one.”

uklad-czlowiek-maszyna

ABOUT THE AUTHOR