Breaking News
 |  | 

Inne tematy

W WIELU PRZYPADKACH

img-responsive

Traktując człowieka jako podstawowy element układu człowiek-praca trzeba stwierdzić, że ze względu na swe właściwości może on być czynnikiem, który  potrafi wyrównać braki lub błędy maszyny, urządzeń  oraz innych elementów układu, jak np. organizacji  pracy. Jak stwierdza T. Tomaszewski (1968) „…istnieje  silna tendencja do przerzucania na człowieka wszelkich niedostatków technicznych, technologicznych i or ganizacyjnych. Znane są różnego rodzaju „bodźce   materialne i moralne, do jakich niejednokrotnie od­wołuje się kierownictwo, aby pobudzić człowieka do    wysiłku, do inicjatywy i pomysłowości w sytuacjach,kiedy inne czynniki zawodzą”.W wielu przypadkach człowiek może być niedoce­niany lub przeceniany, zwłaszcza przy braku głębszej ;           znajomości jego możliwości psychicznych. Stawianie człowiekowi zbyt wysokich wymagań powodować może zakłócenia obiektywne (nieosiągnięcie rezultatu pracy) lub subiektywne (obniżenie zdolności do pracy, znuże- ‘    nie, nerwice).

w-wielu-przypadkach

ABOUT THE AUTHOR