Breaking News
 |  | 

Inne tematy

WYSTĘPUJĄCE RÓŻNICE

img-responsive

Oczywiście że nadal występują różnice pod wzglę­dem obciążenia fizycznego (praca mięśni), umysłowego (napięcie uwagi, procesy myślowe) oraz nerwowego (emocje) w różnych zawodach, wywoływane samą pra­cą lub jej warunkami materialnymi, technicznymi lub społecznymi. Inne obciążenie daje też praca dynamicz­na, związana z przemieszczeniem ciała, a. inne praca statyczna w warunkach względnego bezruchu, ale przy napięciu mięśniowym. Mimo że każda niemal praca produkcyjna stanowi splot czynności fizycznych i umysłowych, w miarę po­stępu cywilizacji obserwuje się coraz silniejsze nauko­we uwarunkowanie różnych rodzajów pracy produk­cyjnej, coraz szersze wprowadzanie do niej elementów intelektualnych.

wystepujace-roznice

ABOUT THE AUTHOR