Breaking News
 |  | 

Inne tematy

Zaburzenia osobowości psychoterapia schematu zachowania a postępy w leczeniu

img-responsive

Choroby psychiczne są coraz częściej diagnozowane we współczesnym społeczeństwie. Zaburzenia osobowości to jedno z zaburzeń utrudniających życie i funkcjonowanie. Osoby z takim zaburzeniem przejawiają tendencje do zmiany nastrojów i popadania ze skrajności w skrajność. Często mają zachwiane poczucie bezpieczeństwa i skłonności do zachowań ryzykownych. Osoby takie mają problem z  kontrolowaniem swoich zachowań. Nie zdiagnozowane i nieleczone prowadzą zawsze do obniżenia jakości życia, między innymi braku przystosowania do życia w społeczeństwie. Na wszelkie zaburzenia osobowości psychoterapia schematu zachowań jest jedną z najskuteczniejszych znanych metod terapii.

Na różnego typu zaburzenia osobowości psychoterapia schematu to skuteczna metoda, która może pomóc przystosować się ludziom cierpiącym na tego rodzaju schorzenie do życia w społeczeństwie. Udowodnione zostało, że to najlepsza terapia dla osób z zaburzeniami osobowości różnego typu. Należy podkreślić, że zaburzenia osobowości da się zminimalizować i ułatwić chorym funkcjonowanie w społeczeństwie.

 

zaburzenia-osobowosci-psychoterapia-schematu-zachowania-a-postepy-w-leczeniu

ABOUT THE AUTHOR