Breaking News
 |  | 

Inne tematy

LICZNE STANOWISKA

img-responsive

Liczne stanowiska pracy związane z mechanizacją i     automatyzacją wymagają różnego stopnia wysiłku psychicznego, uwarunkowanego dopływem informacji, ich ilością, złożonością, zmiennością i dokładnością — w-: celu dalszego ich wykorzystania. Im więcej złożo­nych i zmiennych informacji odbiera człowiek, tym większy wysiłek towarzyszy podejmowaniu przezeń decyzji, różniących się swą. złożonością i zaangażowa­niem procesów myślowych, tym więcej skomplikowa­nych czynności zmuszony jest wykonać w procesie pracy.W ocenie obciążenia psychicznego uwzględniany jest również element monotonii, do której zaliczono nie­zmienność procesu pracy, niezmienność warunków oto­czenia, konieczność stałej uwagi a także łatwośó czyn­ności nie wymagających większego wysiłku intelek­tualnego.

liczne-stanowiska

ABOUT THE AUTHOR