Breaking News
 |  | 

Inne tematy

ANALIZA REAKCJI CZŁOWIEKA

img-responsive

Analiza reakcji człowieka na przedłużony pobyt w odosobnieniu, w jednostajnym wizualnie i a- kustycznie środowisku stwierdziła i tu ujemny wpływ niedoboru bodźców zmysłowych. W wyniku tych badań ustalono najbardziej efektywne metody selekcji ludzi do tego rodzaju działalności, w której muszą być uwzględniane takie cechy, jak odporność na odosobnie­nie i wysoka motywacja (Weybrew). Reakcje na warunki odosobnienia badano też w gru­pach lub u pojedynczych osób przebywających samot­nie przez wiele tygodni lub miesięcy w jaskiniach (A. Senni, M. Siffre).

analiza-reakcji-czlowieka

ABOUT THE AUTHOR