Breaking News
 |  | 

Inne tematy

TRUDNOŚCI ADAPTACJI

img-responsive

Trudności adaptacji do warunków przedłużonej izo­lacji stwierdzili Iljin i Jegorow (1970) podczas rocznego pobytu grupy ludzi na radzieckiej stacji polarnej „Wostok”. Wykazano występowanie pobudliwości emo­cjonalnej, zmęczenie, osłabienie zainteresowania pracą oraz objawy astenii (obniżenie aktywności, zaburzenia nastroju, drażliwość). Poziom psychofizjologicznej wy­dolności był utrzymany dzięki optymalnym cyklom praca — odpoczynek oraz ćwiczeniom fizycznym i le­kom wzmacniającym., Wpływ izolacji informacyjnej, występującej w ło­dziach podwodnych (również atomowych), stanowił także przedmiot badań psychologicznych. Celem ich była analiza zachowania grupy ludzi w środowisku zamkniętym, w odosobnieniu, uwięzieniu i w sytuacji zagrożenia.

trudnosci-adaptacji

ABOUT THE AUTHOR