Breaking News
 |  | 

Inne tematy

BRAK LUB OGRANICZENIE

img-responsive

Stwierdzono (Parin i in.), że człowiek może przystosować się do warunków izolacji przy celowej i ukierunkowanej działalności, oraz przy harmonijnym współżyciu członków małej grupy społecznej. Wyniki wyżej przytoczonych badań wykazały więc, że odcięcie człowieka od źródeł informacji w postaci wrażeń zmysłowych i spostrzeżeń powoduje zakłócenia w sferze psychicznej. Zakłócenia te wywołane są zmniejszaniem się aktywności układu nerwowego, co redukuje stan pobudzenia umysłowego. Brak lub ogra­niczenie dopływu informacji powoduje, że człowiek nie zaspokaja swoich potrzeb poznawczych. Otoczenie tra­ci dla niego właściwe znaczenie. Wpływa to z jednej strony na stan umysłowy (regresja umysłowa czyli de­zorganizacja funkcji psychicznych), a z drugiej na stan emocjonalny, bo brak dostarczanych dzięki aktywnoś­ci mózgu informacji o otoczeniu budzi niepokój, lęk, panikę.

brak-lub-ograniczenie

ABOUT THE AUTHOR