Breaking News
 |  | 

Inne tematy

CHARAKTERYSTYCZNE DLA SYSTEMU

img-responsive

Ten system charakteryzuje się możliwością wysyłania informacji w ilości 1 bita. W przypadku czterech świa­teł na pulpicie sterowniczym, z których jednorazowo zapala się tylko pojedyncze światło, ilość możliwości wzrasta do czterech, a więc ilość informacji równa się 2 bity. Maksymalna ilość informacji, jaką otrzymuje układ ze wszystkich receptorów organizmu wynosi 109 bit^sek., a uświadomionych zostaje tylko 102 bit/sek. Przy u- względnieniu aktywności ruchowej człowieka wraz z mową i mimiką, ilość informacji wytworzonych przez organizm i przekazywanych środowisku zewnętrznemu 107 bit/sek. („Materiały do nauczania psychologii”, seria I, tom 3).

charakterystyczne-dla-systemu

ABOUT THE AUTHOR