Breaking News
 |  | 

Inne tematy

OCENA WIELKOŚCI

img-responsive

Dla oceny wielkości przesyłanych informacji oraz stopnia obciążenia człowieka konieczne było ujęcie in­formacji jako wartości liczbowej. Za jednostkę miary ilości informacji przyjęto bit. Termin ten jest skrótem angielskiego określenia (binary digit) liczby w dwój­kowym systemie. Bit jako jednostka informacji równa się:I = log2 (p0 / Pi) gdzie: I — informacja pi — początkowe prawdopodobieństwo odpo­wiedzi p0 — końcowe prawdopodobieństwo odpowiedzi W prostych przypadkach ilość informacji wyraża się logarytmem dwójkowym liczby istniejących możli­wości. Przedstawimy to na codziennym przykładzie: gdy zbliżamy się do skrzyżowania z sygnalizacją świe­tlną, zapalenie się zielonego lub czerwonego światła oznacza dla nas dwie możliwości — „iść” albo „stać”.

ocena-wielkosci

ABOUT THE AUTHOR