Breaking News
 |  | 

Inne tematy

CZŁOWIEK OPERATOR

img-responsive

Maszyna in­formuje pracownika o zachodzących zmianach ‘bez­pośrednio albo pośrednio. Bezpośrednia informacja od­bywa się na podstawie sygnałów naturalnych (wygląd, dźwięk, zapach), a pośrednia za pomocą przyrządów sygnalizacyjnych. Są to informacje zakodowane (np. poziom słupka w termometrze). Jedne i drugie sygnały są odbierane za pomocą narządów zmysłów, a różnice leżą w jakości i szybkości spostrzegania i rozumienia sygnałów. W układzie człowiek-maszyna człowieka nazywamy operatorem ze względu na operacyjny charakter jego pracy. Zasadniczym zadaniem operatora jest od­biór informacji, jej przetwarzanie i przekazywanie, a rezultatem przekazywania informacji jest sterowanie procesami technicznymi.

czlowiek-operator

ABOUT THE AUTHOR