Breaking News
 |  | 

Inne tematy

UPROSZCZONY SCHEMAT

img-responsive

Bardzo uproszczony model układu człowiek-maszyna przedstawia schemat . Obejmuje on również fizyczne środowisko pra­cy (temperatura, hałas).Operator śledzi przebieg procesów, a stopień jego obciążenia w różnych rodzajach pracy zależy od ro­dzaju pracy i miejsca, jakie zajmuje on w układzie człowiek-maszyna. W układzie tym jako całości czło­wiek i maszyna są częściami wzajemnie na siebie od­działującymi. Ilustracją tego wzajemnego oddziaływa­nia może być kierowanie przez człowieka pojazdem mechanicznym (ryc. 14). Układ wymaga „wejścia” (doBardzo uproszczony model układu człowiek-maszyna przedstawia schemat na ryc. 13. Obejmuje on również fizyczne środowisko pra­cy (temperatura, hałas).

uproszczony-schemat-2

ABOUT THE AUTHOR