Breaking News
 |  | 

Inne tematy

CZŁOWIEK WE WSZYSTKICH FORMACH

img-responsive

W związku z tym nie możemy ograniczać się do odbioru informacji o świe- cie, ale musimy ich poszukiwać. W grze tej przegrana grozi tylko człowiekowi, a stawką, jaką ma do wygrania, jest nie tylko życie, ale nadto rola :      twórcy Natury. Taki jest kierunek rozboju człowieka i w tym względzie ewolucja nie dała mu żadnej in- | nej alternatywy”. Człowiek jako ogniwo układu człowiek-pracaCzłowiek we wszystkich formach swej aktywności wchodzi w określone stosunki ze środowiskiem i staje się elementem różnych układów. Przyjęcie przez psy­chologię pojęcia układów cybernetycznych pozwala na analizę zachowania się człowieka z punktu widzenia powiązań między elementami różnych układów i ich wzajemnego przystosowania.

czlowiek-we-wszystkich-formach

ABOUT THE AUTHOR