Breaking News
 |  | 

Inne tematy

GRANICA TOLERANCJI

img-responsive

Osiągnięcie granicy tolerancji na działanie wysokich temperatur, która zależy zresztą od różnych czynników (np. ruchu i wilgotności powie­trza, różnic indywidualnych) wywołuje niepokój, roz­drażnienie, trudność koncentracji, utratę orientacji obok bólów głowy i osłabienia. Do innych czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy należą czynniki chemiczne, które obejmują różne trucizny przemysłowe. Toksycz­ność wielu nowych związków chemicznych, nieznanych jeszcze niedawno, a dziś coraz powszechniej stosowa­nych w przemyśle, nie jest jeszcze w pełni zbadana.

granica-tolerancji

ABOUT THE AUTHOR