Breaking News
 |  | 

Inne tematy

DRAŻNIĄCY WPŁYW

img-responsive

Wiele z nich wywiera wpływ drażniący, duszący lub narkotyzujący, działając na różne funkcje psychiczne. Profilaktyka medyczna przewiduje między innymi nie­dopuszczanie osób ze schorzeniami narządów zmysłów i schorzeniami układu nerwowego do prac nara­żających na działanie związków chemicznych i uszka­dzających układ nerwowy (np. metali ciężkich, roz­puszczalników organicznych). Opracowane są już szczegółowe listy najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) różnych substancji che­micznych szkodliwych dla człowieka. Jednak dzięki ogromnemu postępowi w dziedzinie chemii odkrywane są wciąż nowe substancje o nieznanym oddziaływaniu na organizm.

drazniacy-wplyw

ABOUT THE AUTHOR