Breaking News
 |  | 

Inne tematy

JAK WSKAZUJĄ BADANIA

img-responsive

Jak wykazują badania fizjologiczne i psychologiczne, ułatwienia i zmniejszenie wysiłku fizycznego nie są ko­rzystne dla organizmu ludzkiego. Pomijając zjawisko hipokinezji (unieruchomienia), której ujemne skutki psychologiczne rozważaliśmy poprzednio, również ogra­niczenie w pracy, biomechaniki ruchów, które stają się jednostronne i monotonne, prowadzi do znużenia. Oka­zuje się, że prawidłowe i korzystne dla pracownika go­spodarowanie siłami nie powinno polegać na liczeniu traconej energii i unikaniu wysiłku fizycznego. Przy mniejszym zaangażowaniu mięśni praca współczesnego człowieka charakteryzuje się silniejszym obciążeniem układu nerwowego — tym bardziej pożądana jest więc aktywność motoryczna poza pracą zawodową.

jak-wskazuja-badania

ABOUT THE AUTHOR