Breaking News
 |  | 

Inne tematy

PROWADZENIE DO BIERNOŚCI

img-responsive

Dziś nie tylko uczeń, student czy urzędnik, ale rów­nie często robotnik w fabryce wykonuje swoje czyn­ności statycznie, w pozycji siedzącej. Ułatwia to pracę, zmniejsza uciążliwość czynności i zwiększa wygodę oraz komfort wykonywania, ale daje również ujemne skut­ki. Często zapominamy, że rosnąca instrumentalizacja pracy i życia współczesnego prowadzi do* bierności i nieruchliwości. Rosnąca industrializacja, urbaniza­cja, a szczególnie mechanizacja i automatyzacja, rozwój komunikacji i transportu ograniczyły znacznie ruchli­wość człowieka współczesnego, powodując spadek mo- toryczności. Poza tym wielokrotnie sami, mimo prze­ważnie mało ruchliwego w sensie fizycznym rodzaju pracy, preferujemy mało ruchliwe formy wypoczynku i rozrywek.

prowadzenie-do-biernosci

ABOUT THE AUTHOR