Breaking News
 |  | 

Inne tematy

MIMO WIELU PRÓB

img-responsive

Mimo wielu prób, brak do dziś jakiegoś uniwersalnego sklasyfikowania zawodów ze względu na stale rosnącą ich liczbę. Niektóre natomiast zawody doczekały się ścisłej charakterystyki psychologicznej, np. zawód aktora, kierowcy, pilota, kosmonauty. Analiza różnych zawodów i obciążeń, jakie one stwa­rzają dla człowieka, doprowadziła do wypracowania rozmaitych schematów służących do opisu tych zawo­dów. Opisy obejmują warunki fizyczne pracy, jej for­my, analizę czynności, organizacji pracy oraz wpływu na pracownika. Próbą systematycznej analizy czynni­ków pracy i reakcji człowieka na obciążenie fizyczne i psychiczne są ergonomiczne listy kontrolne.

mimo-wielu-prob

ABOUT THE AUTHOR