Breaking News
 |  | 

Inne tematy

PRACA SAMODZIELNA

img-responsive

Pracę samodzielną, choć zaplanowaną, ale dającą stosunkowo swobodny wybór metod; jest to praca, która wymaga dużego zakresu uwagi i pamięci (np. praca nauczyciela, inżyniera, lekarza),pracę twórczą, zostawiającą swobodę w wyborze zadań i metod, która stawia najwyższe wymagania pod względem wydolności intelektualnej, np. dzia­łalność artystyczna lub naukowa (Lewitów, 1965). Powyższy podział opiera się na zawartych w pracy czynnościach zautomatyzowanych, półzautomatyzowa- nych i twórczych. Mimo że w każdej niemal pracy można wyróżnić elementy twórcze, z pewnością mniej samodzielności wymaga zawód tokarza, kasjera lub motorniczego, a znacznie więcej — praca nauczyciela lub konstruktora, artysty, kompozytora i uczonego.

praca-samodzielna

ABOUT THE AUTHOR