Breaking News
 |  | 

Inne tematy

MONOTONIA TOWARZYSZĄCA PRACY

img-responsive

Monotonia towarzyszy pracy produkcyjnej, jest ce¬chą pracy zmechanizowanej lub zautomatyzowanej, występuje w różnych okolicznościach życiowych. Każ¬da praca lub otoczenie może wydawać się monotonne, jeśli się niezmiennie powtarza. Stan monotonii, który wydaje się być tak samo złożonym zjawiskiem jak zmę¬czenie, zależy jednak nie tylko od środowiska, w jakim się znajdujemy lub od czynności, które wykonujemy, ale również od naszych postaw, czyli od naszego usto¬sunkowania się do otoczenia lub danej pracy. W wielu badaniach stwierdzono, że znużenie wywo¬łane monotonną pracą obniża jej wydajność. Człowiek może rozpoczynać pracę wypoczęty, wykonywać pra¬widłowo czynności zawodowe, a mimo to jego wydaj¬ność spada. Przyczyną tego jest to, że praca monoton¬na nuży, mimo że nie jest męcząca.

monotonia-towarzyszaca-pracy

ABOUT THE AUTHOR