Breaking News
 |  | 

Inne tematy

PRZY PODZIAŁKACH

img-responsive

Przy podziałkach rucho­mych, a strzałkach nieruchomych, najkorzystniejsze o- kazało się położenie strzałki u góry i cyfr umieszczo­nych promieniowo (B—b). Poza tym umieszczenie cyfr na zewnątrz kresek podziałki pozwała na unikanie za­słonięcia cyfr przez wskazówkę (C—c).W innych badaniach wykazano wpływ wielkości tar­czy, liter lub cyfr na szybkość odczytu informacji, wpływ kontrastu między znakami i tłem na rozróżnia­nie sygnałów wzrokowych i słuchowych oraz racjo­nalnego rozmieszczenia urządzeń sygnalizacyjnych w stosunku do operatora lub w stosunku do innych u- rządzeń.Obok właściwości urządzeń statycznych, które decy­dują o obciążeniu operatora, na uwagę zasługują dynamiczne właściwości maszyny.

przy-podzialkach

ABOUT THE AUTHOR