Breaking News
 |  | 

Inne tematy

NASZ STAN PSYCHICZNY

img-responsive

Nasz stan psychiczny jest rezultatem niezaspokojenia potrzeb poznawczych z tym oczywiście, że różnimy się siłą ich rozwoju. Przedstawiając tu dramatyczne niekiedy skutki ograniczonego dopływu bodźców pokazano, jakim obciążeniem psychicznym może być brak lub niedobór informacji w swej ostrej formie. W codziennym życiu normalny człowiek nie bywa narażony na zupełny brak dopływu informacji, a jedynie na jej ograniczenie. Spo¬tyka się natomiast z monotonią, czyli z jedna¬kowością, jednostajnością, niezmiennością lub nieuro- zmaiceniem, które może dotyczyć albo środowiska, albo czynności człowieka. Wpływ monotonii na jednostkę może wywołać niektóre objawy podobne do rejestro¬wanych w powyżej omówionych badaniach, szczegól¬nie w sferze umysłowej i w sferze emocjonalnej.

nasz-stan-psychiczny

ABOUT THE AUTHOR