Breaking News
 |  | 

Inne tematy

PORÓWNANIE DANYCH

img-responsive

Porównanie danych z badań nad kontrolerami z po­przednimi wynikami wskazuje, że obciążenie opera­tora (np. kontrolera ruchu lotniczego), pracującego w warunkach dużego napływu informacji, jest większe, niż przy zwykłym czytaniu lub liczeniu, a praca taka wymaga więcej czasu na przetworzenie informacji. Da­ne te świadczą o tym, że szybkość, z jaką człowiek przekazuje informacje, jest uwarunkowana treścią i rodzajem jego działalności. Czynności nasze nie koń­czą się przecież na prostym rozpoznawaniu, dlatego najściślejsze nawet obliczanie czasu odbioru informa­cji jest w pewnej mierze czymś sztucznym. Może ono być natomiast bardzo pomocne przy określaniu ucią­żliwości pracy.

porownanie-danych

ABOUT THE AUTHOR