Breaking News
 |  | 

Inne tematy

PROBLEM CZUJNOŚCI

img-responsive

Problem czujności jest wnikliwie badany dla usta­lenia optimum w zakresie częstotliwości, rodzaju i siły nadawanych sygnałów pod kątem widzenia utrzymy­wania aktywności i obniżenia zmęczenia operatora. Ba­dane są przyczyny pogarszania się wyników w wykry­waniu sygnałów, a z drugiej strony poszukuje się spo­sobów zapobiegania znużeniu. Wyniki badań prowa­dzone w odniesieniu do operatorów angielskich stacji radiolokacyjnych (radarowych) wykazały u nich spa­dek uwagi w warunkach monotonnych czynności już po jednej godzinie. Był to efekt długotrwałej koncen­tracji uwagi na ekranie, na którym rzadko pojawiały się zmiany w postaci punktu świetlnego. Tendencja ob­niżenia uwagi była bardzo znaczna mimo świadomości groźnych konsekwencji jej obniżenia.

problem-czujnosci

ABOUT THE AUTHOR