Breaking News
 |  | 

Inne tematy

W INNYCH USTALENIACH

img-responsive

W wyniku innych badań ustalono, że stan czujności w sytuacji powtarzania jednostajnych operacji przez długi okres powoduje wzrost czasu potrzebnego na wy­konanie zadania, a następnie prowadzi do ogólnego obniżenia poziomu pracy. W badaniach operatorów central elektrowni, gdzie zasadniczym elementem dzia­łania jest czuwanie angażujące procesy myślowe, stwierdzono, że częstotliwość awarii i zakłóceń w sieci na skutek błędów operatora jest wyższa w okresach je­go obniżonej aktywności. Monotonia jest więc czynni­kiem obniżającym uwagę.Inna grupa wyróżnionych przez nas źródeł obciąże­nia psychicznego operatora wiąże się z nadmiarem in­formacji, z przeciążeniem informacjami, które powstaje po przekroczeniu „zdolności przepusto­wej” zmysłów i układu nerwowego człowieka.

w-innych-ustaleniach

ABOUT THE AUTHOR