Breaking News
 |  | 

Inne tematy

PRZEPŁYW INFORMACJI

img-responsive

Infor­macja ta poprzez dośrodkowe włókna nerwowe docho­dzi do ośrodkowego układu nerwowego i stamtąd, po przetworzeniu, zostaje przekazana efektorowi (E), czyli narządowi wykonawczemu (ręce, nogi, mięśnie tułowia czy szyi) w postaci rozkazu korekcji pracy urządzeń sterujących (ST), które kierują pracą maszyny. Prze­pływ informacji odbywa się tu’w obwodzie zamknię­tym (sprzężenie zwrotne) i jest warunkiem samoregu- lacji układu.Analiza obciążenia człowieka w układzie człowiek- -praca wskazuje na różne czynniki, jako źródła tego obciążenia. Oto niektóre z nich:psychofizyczne właściwości pracującego człowieka (np. operatora),    wykonywane przez człowieka czynności związane z realizacją zadań zawodowych,  warunki otoczenia (czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne),  stanowisko pracy (narzędzia, maszyny),organizacja pracy (jej przebieg, tempo, metody).

przeplyw-informacji

ABOUT THE AUTHOR