Breaking News
 |  | 

Inne tematy

STAŁA OBSERWACJA

img-responsive

Pilot musi stale obserwować przestrzeń poza kabiną samolotu, w większym stopniu niż kosmo­nauta zamknięty w swoim „mikrokosmosie”, a zabu­rzenia percepcji zagrażają sprawności jego działania. U pilota powstaje też poczucie znużenia przy częstej obserwacji bezkresnej przestrzeni w locie ponad chmu­rami. Niejeden z nas podróżując samolotem i obserwu­jąc dłużej jednostajne „morze chmur” poczuł ogromne znudzenie, znużenie i senność. Okalająca pustka, oderwanie od Ziemi, zerwanie bez­pośredniego kontaktu z innymi ludźmi oraz zagrożenie, to źródła obciążenia psychicznego pilota, pełniącego swą działalność zawodową. Z tymi czynnikami wiąże się doznanie odosobnienia lub „oderwania” występu­jące u prawie 40% pilotów, które przez większość z nich jest określane jako uczucie nieprzyjemne a nawet straszne.

stala-obserwacja

ABOUT THE AUTHOR