Breaking News
 |  | 

Inne tematy

ZESPÓŁ ODOSOBNIENIA WYSOKOŚCIOWEGO

img-responsive

Reakcje psychiczne na warunki lotu wyso­kościowego zostały nazwane zespołem odosob­nienia wysokościowego. Jak wykazały ba­dania, objawy tego zespołu obejmują sferę poznawczą, percepcyjną oraz emocjonalną i -obniżają sprawność psychiczną pilota (Galubińska, 1965). Ponieważ w pra­cy pilota najmniejsze osłabienie tej sprawności sta­nowi potencjalne zagrożenie życia, stwierdzenie u nie­go zespołu odosobnienia wysokościowego może stać się przyczyną dyskwalifikacji zawodowej. Podobne reak­cje psychiczne były rejestrowane u ludzi wznoszących się w balonach na wysokość ponad 20 tysięcy metrów. D. Simons, lekarz^amerykański, który w hermetycznej kabinie balonu przebywał przez 32 godziny na wyso­kości około 35 tysięcy metrów, badał własne psycho­fizjologiczne reakcje, aktywność i  wydajność pracy,- prawidłowość działania i podejmowania decyzji.

zespol-odosobnienia-wysokosciowego

ABOUT THE AUTHOR