Breaking News
 |  | 

Inne tematy

REAKCJE PSYCHICZNE

img-responsive

Pod koniec lat pięćdziesiątych zwrócono uwagę (Clark i Graybiel) na reakcje psychiczne występujące u pilotów osiągających duże wysokości. Reakcje te wią­zały się z izolacją bodźcową i społeczną. Niestruktural- ne czyli „puste” pole widzenia poza kabiną samolotu, bez punktów oparcia dla wzroku, a także różne od ziemskich warunki oświetlenia utrudniają człowiekowi ocenę odległości. Mogą powodować złudzenie wzrokowe, to znaczy niedokładne lub błędne spostrzeżenia w wy­niku niedostatecznych informacji, nawet halucynacje (pilot „widzi” inny samolot, którego nie ma), czyli fałszywe spostrzeżenia, stwarzające pozory konkretnej rzeczywistości.

reakcje-psychiczne

ABOUT THE AUTHOR