Breaking News
 |  | 

Inne tematy

BRAK KONTAKTU Z RESZTĄ ŚWIATA

img-responsive

Brak kontaktu z resztą świata, z innymi ludźmi, wieczny dzień lub wieczna noc przez pół roku, monotonia otoczenia i czynności, skazanie na towarzystwo małej grupy tych samych ludzi — oto niektóre z warunków będących obciążeniem psychicznym. Badania nad wpływem izolacji bodźcowej i społecz­nej na człowieka przebywającego przez rok na Antar­ktydzie wykazały m. in. występowanie silnych zabu- rżeń emocjonalnych (łatwość irytacji, niecierpliwość, wybuchowość), wyraźne obniżenie nastroju (zniechęce­nie, melancholia, depresja), zaburzenia snu. Poza tym obserwowano negatywne formy zachowania społeczne­go (nietolerancja, brak życzliwości). Najwięcej ujem­nych objawów rejestrowano w środku „zimy” arktycz- nej, to znaczy w okresie kilkumiesięcznej izolacji, przy zerwaniu łączności z resztą cywilizowanego świata i przy zmniejszonej wtedy aktywności zawodowej pra­cowników stacji polarnych (Gunderson, Nelson i in.).

brak-kontaktu-z-reszta-swiata

ABOUT THE AUTHOR