Breaking News
 |  | 

Inne tematy

WPŁYW NA PSYCHIKĘ

img-responsive

Powyżej wymienione etapy procesu działania wystę­pują w różnych rodzajach pracy. Schemat przedstawia podstawowe czynności człowieka w ukła­dzie człowiek-praca w połączeniu ze źródłami infor­macji (wejście) i efektem końcowym działania (wyj­ście). Jak wykażemy później na przykładzie operatora działającego w układzie człowiek-maszyna, każdy z po­wyższych procesów obciąża psychikę.Na marginesie rozważań nad czynnościami człowieka w ujęciu cybernetycznym nasuwa się spostrzeżenie, że uniwersalny schemat, obejmujący zarówno najprostsze rodzaje pracy fizycznej jak też złożone prace koncep­cyjne, znacznie uprościł analizę działania człowieka.

wplyw-na-psychike

ABOUT THE AUTHOR