Breaking News
 |  | 

Inne tematy

TRADYCYJNY PODZIAŁ FUNKCJI

img-responsive

Psychologia stosuje tradycyjnie podział funkcji po­znawczych na i wrażenia, spostrzeżenia, . wyobrażenia, pamięć i myślenie — które w ujęciu cybernetycznym żostały. sprowadzone do dwóch podstawowych procesów (odbiór i przetwarzanie informacji). Syntetyczna analiza czynności człowieka w układzie człowiek-praca umożliwia obecnie ścisłe badania nad szybkością i dokładnością działania, nad jego skutecz­nością oraz nad uciążliwością różnych czynności za­wodowych.Obok właściwości człowieka i jego czynności po­ważnym źródłem obciążenia w procesie pracy są w a- runki otoczenia. Materialne warunki pracy to prawdpodobnie najlepiej zbadana przez psychologię i fizjologię dziedzina

tradycyjny-podzial-funkcji

ABOUT THE AUTHOR