Breaking News
 |  | 

Inne tematy

WPŁYW NA SFERĘ PSYCHICZNĄ CZŁOWIEKA

img-responsive

Jak wynika z poprzednich wywodów udział człowieka w tych układach zależy od jego aktywności, od ról społecznych, od zadań, jakie wykonuje i od wymagań, jakie stawia mu społeczeń­stwo. Przy naświetlaniu wpływu na sferę psychiczną czło­wieka niektórych czynników zewnętrznych, uznanych za źródła obciążenia psychicznego, uwypuklona została rola środowiska biologicznego, technicznego i społecz­nego, oraz rola aktywności człowieka, dzięki której wchodzi on w rozmaite relacje z otoczeniem. Istnieje jednak druga strona problemu: człowiek w świecie współczesnym, a mianowicie zależność skutków obcią­żenia od reakcji człowieka.

wplyw-na-sfere-psychiczna-czlowieka

ABOUT THE AUTHOR