Breaking News
 |  | 

Inne tematy

WPŁYW ZANIEDBAŃ

img-responsive

Te zaniedbania mają negatywny wpływ na pracownika i na proces produkcji. Efektem niewłaściwie zorganizowanego stanowiska pracy są nieprawidłowe postawy ciała, niezgodne z ana­tomią i fizjologią człowieka, jest narażenie na urazy lub poważne wypadki. Niewłaściwie zorganizowane sta­nowisko pracy, jako źródło obciążenia psychicznego, zmusza między innymi człowieka do stałej czujności, trwałej koncentracji uwagi, niewłaściwych ruchów oraz natężenia wzroku przy słabym lub nieprawidłowym oświetleniu. Powoduje to ujemne skutki w postaci zmę­czenia, obniżenia sprawności, spadku wydajności i ja­kości pracy, schorzeń, stanów nerwicowych.

wplyw-zaniedban

ABOUT THE AUTHOR