Breaking News
 |  | 

Inne tematy

WYMIENIONE ZJAWISKA

img-responsive

Wymienione zjawiska wskazują, że przy nadmiarze ; informacji człowiek uruchamia mechanizmy nastawio­ne na pokonywanie trudności. Poza tym operator przy- ^ stosowuje odpowiednie metody działania, dzięki czemu nie zmienia się poziom sprawności układu człowiek- -maszyna. Wybór właściwych rodzajów działania, po ‘ przeprowadzeniu analizy warunków i w wyniku prze­widywania efektów pracy, stanowi zasadnicze źródło ^ obciążenia psychicznego operatora.Próba podziału pracy, przeprowadzona przez auto­rów radzieckich według obciążenia neuropsychicznego, a przedstawiona na poniżej zamieszczonym zestawie­niu , wskazuje na czynniki obciążające opera­tora. Obciążenie to wiąże się z procesami sterowania i obsługą urządzeń sygnalizacyjnych, a charakterystyka obciążeń oparta została o podział pracy na trzy wyżej omówione podstawowe procesy.

wymienione-zjawiska

ABOUT THE AUTHOR