Breaking News
 |  | 

Inne tematy

NASTĄPIENIE ELIMINACJI

img-responsive

Dane statystyczne zebrane przez autorów czeskich potwierdzają wzrost obciążenia psychicznego operatora w warunkach pracy zautomatyzowanej. Na podstawie sprawdzenia ilości urządzeń informacyjnych i ilości   informacji, które za pomocą tych urządzeń można przesłać, obliczono, że ilość ta wzrosła w okresie ostatnich  trzydziestu lat 16—17 krotnie (dane z połowy lat sześćdziesiątych).’ Stwierdzono, że ilość informacji podawanych przez urządzenia sygnalizacyjne (na przykład w   niektórych elektrociepłowniach) jest ponad 150 razy  większa, niż zdolność przetwarzania człowieka.  Innym rodzajem obciążenia są zmiany, jakie wprowadza postęp automatyzacji w charakterze  i treści pracy człowieka, stawiając mu wyższe  wymagania odnośnie kwalifikacji i specjalizacji. Nastąpiła eliminacja uciążliwych i trudnych prac, ale   wzrosło napięcie nerwowe wraz ze wzrostem odpowiedzialności operatora za proces pracy.

nastapienie-eliminacji

ABOUT THE AUTHOR