Breaking News
 |  | 

Inne tematy

STAN PSYCHICZNY

img-responsive

Swój stan psychiczny w’czasie tego lotu w monotonnym oto­czeniu i odosobnieniu określił jako silne pobudzenie emocjonalne, związane z ogromem przestrzeni, silnym poczuciem osamotnienia i oderwania od rzeczywistości, co napełniało go strachem graniczącym z paniką.Zmiany psychiczne podobne do występujących w przestrzeni powietrznej obserwowano u ludzi działa­jących na bezkresnych polach lodowych Antarktydy. Coraz liczniejsze bazy naukowe zakładane tam od cza­su Międzynarodowego Roku Geofizycznego (1957— 1958) zwróciły uwagę na zachowanie się ludzi pracu­jących przez wiele miesięcy lub lat na stacjach polar­nych w trudnych warunkach bytowania i pracy, przy ograniczonym dopływie informacji.

stan-psychiczny

ABOUT THE AUTHOR