Breaking News
 |  | 

Inne tematy

ZMIANY W STANIE PSYCHICZNYM

img-responsive

Natomiast zmiany w stanie psychicznym są niekiedy szybkie, głę­bokie i trwałe. Są to często rejestrowane zaburzenia czynnościowe o typie nerwicowym. Napięcie nerwowe wywołane przez te ujemne czynniki może być przy­czyną wielu negatywnych skutków w postaci pogorsze­nia się stanu zdrowia, zmęczenia, rozdrażnienia, obniże­nia motywacji zawodowej, a co za tym idzie, spadku wydajności oraz obniżenia jakości pracy i wzrostu fluktuacji. Problem obciążenia człowieka, wynikający z układu człowiek-praca, rozszerza się w miarę coraz trudniej­szych zadań stających przed nim we współczesnym świecie.

zmiany-w-stanie-psychicznym

ABOUT THE AUTHOR