Breaking News
 |  | 

Inne tematy

ZŁA ORGANIZACJA

img-responsive

Efektem złej organizacji pracy jest konieczność zbyt dużego wysiłku fizycznego, potrzebnego np. na poko­nywanie dużych odległości, lub umysłowego, przy zbyt dużej liczbie źródeł informacji na stanowisku pracy. Wynikiem niewłaściwej organizacji jest niezagwaran- towanie pracownikowi warunków odpoczynku podczas przerw w pracy, brak troski o polepszanie tych warun­ków, a także nieprawidłowe stosunki społeczne, zwią­zane właśnie z wadliwą organizacją pracy. Zmiany w organizmie człowieka zachodzące pod wpływem dwóch ostatnich czynników, tj. wadliwego stanowiska roboczego i złej organizacji pracy, nie są łatwe do uchwycenia. Czynniki te nie zagrażają w za­sadzie bezpośrednio człowiekowi, a ich efekt jest czę­sto widoczny dopiero po dłuższym okresie.

zla-organizacja

ABOUT THE AUTHOR