Breaking News
 |  | 

Inne tematy

URUCHOMIONY MECHANIZM

img-responsive

Uruchomiony mechanizm działa na wskaźniki (ska­le, zegary), a operator wykorzystuje informacje, jakie od nich otrzymuje, do kontroli jego działania (gaźnik, sprzęgło, hamulec, przełącznik świateł). Urządzenia kontrolne sygnalizują sprawność mechanizmów (szyb­kość, zapalenie świateł, temperaturę). Przedstawiony układ jest układem zamkniętym, a zacho­dzące w nim procesy mają charakter cykliczny i po­wracają do punktu początkowego. Oczywiście możliwe są nowe „wejścia”, czyli oddziaływanie innych czynni­ków na układ, jak również inne „wyjścia”, czyli od­działywanie układu na środowisko zewnętrzne.

uruchomiony-mechanizm

ABOUT THE AUTHOR