Breaking News
 |  | 

Inne tematy

ZEWNĘTRZNE OTOCZENIE

img-responsive

Takim środowis­kiem są głębiny morskie, szczyty górskie, przestrzeń kosmiczna, pola lodowe, głębokie jaskinie, inne plane­ty. Rozważmy sytuacje, w których człowiek może dzia­łać tylko po zapewnieniu mu przez technikę warun­ków niezbędnych do życia i wydolności. Sytuacją taką jest np. lot na dużych wysokościach w jednoosobowym samolocie odrzutowym. Zewnętrzne otoczenie jest wro­gie dla organizmu (brak tlenu, zmiana ciśnień, niska temperatura) i dlatego człowiek przebywa w herme­tycznej kabinie samolotu oraz w specjalnym ubiorze wysokościowym. Jest więc uwięziony, dość silnie unie­ruchomiony, realnie zagrożony i odosobniony.

zewnetrzne-otoczenie

ABOUT THE AUTHOR