Breaking News
 |  | 

Inne tematy

NOWE STANOWISKA

img-responsive

Często powstają nowe stanowiska pracy bez ochro­ny przed hałasem lub wstrząsami mechanicznymi, nowe najbardziej precyzyjne maszyny uciążliwe w obsłudze, bo utrudniają odbiór informacji (źle rozmieszczone wskaźniki, zegary, nieczytelne skale) lub zmuszają czło­wieka do nieprawidłowej pozycji ciała. Płaci za to jednostka, a nierzadko całe grupy ludzi, zmuszonych do wyrównywania dodatkowym wysiłkiem braków konstrukcyjnych lub błędów wykonania. Konieczność przystosowania się do stanowiska roboczego lub do ma­szyny, nie zapewniającej wygody i komfortu pracy, przyspiesza zmęczenie pracownika, wywołuje niechęć do pracy, obniża wydajność.

nowe-stanowiska

ABOUT THE AUTHOR